החסרונות והיתרונות במכתב התראה

חסרונות ויתרונות במכתב התראה מעורך דין:

חסרונות בשליחת מכתב התראה מעורך דין:

החיסרון העיקרי בשליחת מכתב התראה מעורך דין הוא שהמכתב עלול להחריף או להסלים את הסכסוך בין הצדדים. אין מחלוקת כי מכתב מעורך דין משנה את מצב הדברים שהיה קיים עד אותו הרגע. לעיתים, כאשר הצד השני מקבל מכתב התראה מעורך דין לפני פתיחת הליך משפטי, הסכסוך בין הצדדים “עולה שלב” ולכן חשוב לשים לב ולחשוב על כך. 

חיסרון נוסף הוא כי שליחת מכתב התראה מעורך דין בעצם חושף במידה מסוימת את הטענות המשפטיות שלכם עוד לפני הגשת התביעה. מצד אחד, הצד השני יכול להתגונן טוב יותר משום שבמכתב ההתראה אנחנו בעצם מבקשים תיקון העוולה/הנזק ובהתאם גם דרישה לפיצוי. מצד שני, אין זה אומר שבמכתב ההתראה אנחנו חושפים את כל הטענות המשפטיות שלנו, להיפך, בדיוק בגלל זה צריך לפעול בשיקול דעת ובעין צופיה קדימה.  

עם זאת, הניסיון מוכיח כי היתרונות הרבים של מכתב התראה מעורך דין עולים לאין שיעור על כל החסרונות שעלולים לעלות. בהמון מקרים מכתב התראה עזר לקבל פיצוי הולם ואף לעיתים גבוה יותר מפיצוי שהיה יכול להינתן לאחר ניהול הליך ארוך בבית המשפט. לכן, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין מהתחום הרלוונטי לפני כל צעד או פעולה משפטית שאתם שוקלים לבצע.

היתרונות בשליחת מכתב התראה מעורך דין 

על קצה המזלג בחרתי להביא לכם מספר דוגמאות בשלל נושאים מדוע בהרבה מקרים, בשלב הראשון, יש לשלוח מכתב התראה מעורך דין. ראשית, מכתב התראה מעורך דין לפני פתיחת הליך משפטי יכול להישלח אל כל אדם או עסק. שנית, נזכיר שוב כי אין כל מניעה כי עורך דין תביעה קטנה יעזור לכם להתכונן היטב לדיון ואף ינסח עבורכם את כתב התביעה. כך גם אין כל מניעה כי עורך דין מכתב התראה יעניק לכם ייעוץ מקצועי כיצד נכון “לתקוף משפטית” על ידי בדיקה מקצועית ומקיפה בפן המשפטי על ידי עורך דין. שנית, זאת עובדה קיימת היתרונות הרבים בשליחת מכתב התראה מעורך דין עולים לאין שיעור על כל חסרון אחר שעלול לעלות. מכתב התראה יכול להביא לסיום הסכסוך ולקבל פיצוי הולם ואף לעיתים גבוה יותר מפיצוי שהיה יכול להינתן לאחר ניהול הליך ארוך בבית המשפט. 

מכתב התראה לשון הרע:

דווקא במקרים בהם אדם או עסק הוציאו את דיבתכם או לחלופין פרסמו נגדכם לשון הרע. מכתב התראה מעורך דין הוא כלי עוצמתי ולא פחות ממדהים. במקרה זה חשוב להבין כי בע”א 8345/08 נקבע כי “בבואנו לדון בתביעת לשון הרע, עלינו לבחון את הדברים על פי תרשים הזרימה הבא: תחילה, יש לבחון אם הביטוי מהווה לשון הרע על פי התשכ”ה-1965. לאחר מכן יש לבחון אם המדובר בפרסום מותר אשר נהנה מחסינות או אם עומדת למפרסם הגנת אמת דיברתי או הגנת תום הלב. כלומר, ישנם שלבים ברורים בהם בית המשפט בוחן ת הדברים, כך גם עליכם לפעול.

פיצוי בגין לשון הרע נועד להשיג שלושה יעדים: לעודד את רוחו של הניזוק שנפגעה בגין לשון הרע, לתקן את הנזק לשמו הטוב, למרק את זכותו לשם הטוב שנפגעה בגין לשון הרע. בפסיקת פיצוי בגין לשון הרע יתחשב בית המשפט, בין היתר, בהיקף הפגיעה, במעמדו של הניזוק בקהילתו, בהשפלה שסבל, בכאב ובסבל שהיו מנת חלקו ובתוצאות הצפויות. מכל אלה בעתיד, בטיב הפרסום, בהיקפו, באמינותו, במידת פגיעתו ובהתנהגות הצדדים. הבחינה היא בהתאם לכל מקרה ובאופן אינדיווידואלי.

נכון, זה מאוד נחמד ומרתיע להגיש תביעות לפיצוי גבוה בהתאם לגובה הפיצוי בחוק בגין לשון הרע. עם זאת, עליכם לזכור כי במיוחד בתביעות בסכומים גבוהים, הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרה גבוה (1.5% מסך התביעה בהליך רגיל בשלום). עליכם להיות מיוצגים על ידי עור דין וגם זאת הוצאה שעליכם לקחת בחשבון, בד”כ מדובר בהליכים ארוכים עם דיונים רבים, כמובן שיש גם את רכיב זמנכם הפרטי, ההתעסקות, ההכנות לחקרים העדים, ימי עבודה ועוד ועוד.

לפיכך, דווקא במקרים מסוג זה מכתב התראה יכול להביא לסיום הסכסוך ולקבל פיצוי הולם ואף לעיתים גבוה יותר מפיצוי שהיה יכול להינתן לאחר ניהול הליך ארוך בבית המשפט. בהקשר זה ראו גם עורך דין לשון הרע. 

מכתב התראה כנגד עסק ומכתב התראה ביטול עסקה 

פעמים רבות הצרכן “חלש” משפטית בהתמודדות מול עסק עתיר ניסיון בתחום הצרכנות. זה פוגש אותנו ביום יום כצרכנים. לכן, חשוב מאוד לדעת כי פנייה רשמית מעורך דין בנושא זה קריטית, במיוחד כשמדובר במסגרת של 14 ימים בהתאם למקרים רבים. בתנאים מסוימים צרכנים יכולים להתחרט ולבטל עסקאות באופן חד צדדי, ללא כל סיבה ואף לקבל את כספם בחזרה, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.

ישנן מספר דרכים בהם צרכן יכול לבטל עסקה, הדרך הראשונה, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), אשר מקנות לצרכן זכות להתחרט ולחזור בו מעסקה. התקנות מפרטות סוגים של עסקאות לרכישת טובין, מוצרים ושירותים, אותן ניתן לבטל בטווחי זמן שונים (תלוי בסוג הטובין או השירות), כאשר ככלל, טווח הזמן העליון לביטול עסקה הוא 14 יום מיום ביצועה. כאשר הביטול הוא בהתאם לתקנות ביטול עסקה הנ”ל, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם. הדרך השנייה,  בהתאם לעילות רבות ושונות בחוק חוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה לתקופה קצובה  (סעיף 13א1 לחוק); ביטול עסקה מתמשכת (סעיף 13ד); ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה (סעיף 13ו); ביטול עסקה ברוכלות (סעיף 14 ); ביטול עסקת מכר מרחוק  (סעיף 14ג); ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (סעיף 14ג1); ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל (סעיף 14ג2). הדרך השלישית, היא הוראה כללית יותר המאפשר לצרכן לבטל עסקה לפי סעיף 32 (א) לחוק, הקובע: “נעשתה עסקה והוברר כי נעשה לגביה מעשה או מחדל שיש בו משום הטעיה או ניצול מצוקה כאמור בסעיפים 2 ו-3, והם מהותיים בנסיבות העניין, ובהטעיה – אף אם לא העוסק היה המטעה, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך זמן סביר מהמועד שבו נודע לו על ההטעיה או מהמועד שבו נודע לו שפסק ניצול המצוקה, לפי העניין”. מדובר, למעשה, בזכות ביטול רחבה העומדת לצרכן כאשר מתברר כי העוסק הטעה את הצרכן או הפעיל עליו השפעה בלתי הוגנת. בהקשר זה ראו גם עורך דין ביטול עסקאות. 

מכתב התראה סכסוכי שכנים:

בסכסוכי שכנים בבית משותף, הכולל רכיבים של הפרת התקנון, אשר בהתאם לסעיף 72(א) לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969, מצוי בסמכות ייחודית למפקחת על רישום המקרקעין. חשוב לזכור כי מטעמי יעילות ועל מנת למנוע פיצול דיון וחשש מקבלת הכרעות סותרות, כך גם על מנת שלא להכביד בהוצאות על הצדדים בניהול הליכים מקבילים, עליכם להתייעץ עם עורך דין מוסמך בתחום לפני כל החלטה שעלולה להחריף את הסכסוך ביניכם. בהלכת וינטרס נקבע כי ניתן לעשות שימוש ברכוש המשותף גם בהעדר החלטה מסוימת של  האסיפה הכללית וכל בעל דירה רשאי להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים: הראשון, מדובר בשימוש רגיל וסביר אשר תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום, או על פי כוונת בעלי הדירות. השני, כי אותו שימוש לא מונע שימוש דומה מאחרים. בהקשר זה ראו גם עורך דין סכסוכי שכנים. 

כמובן שישנם מקרים רבים נוספים בהם מכתב התראה מעורך דין יכול לשפר משמעותית את הסיכוי שלכם לקבלת פיצוי מבלי לדרוך בבית המשפט. היריעה קצרה מדי על מנת להרחיב על כמות המקרים אמתיים בהם מכתב התראה מעורך דין פתר את הסכסוך לחלוטין. 

 

כל המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או לטיפול משפטי, והוא אינו מוגדר כייעוץ משפטי מכל סוג. המידע המופיע באתר “יצחק מימון משרדי עורכי דין” כפוף לשינויים ולתיקונים אותם יש לבדוק ואין להסתמך עליהם ללא ייעוץ מעורך דין בהתאם למקרה ולגופו של עניין. 

 

 

לתיאום פגישה מקצועית

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

קטגוריות משנה

לקוחות ממליצים

עומרי ליטבק
קרא עוד
"עורך דין מקצוען, אמין ומיוחד"
אורטל סרוסי
קרא עוד
"קשוב, בנאדם לפני הכל, נמצא במקצוע למען שליחות"
ולדימיר גרשנזון
קרא עוד
"תותח על חלל, שירות מיוחד, מקצועי ביותר"
מורן קרסקס
קרא עוד
"עורך דין יצירתי, נחוש, הופך עולמות בשביל הלקוחות שלו"
י.ה
קרא עוד
"עו"ד יצחק נתן לי הרגשה שהוא ממש נכנס לנעליים שלי, כאב את כאבי וניצח את מלחמתי, תודה על הכל איש יקר"
בובה לוי
קרא עוד
"לוחם צדק, איש אמת, יישר כוח"
תניר בראון
קרא עוד
"היה שם בשבילי בשעות לא שעות, הגיע, טיפל, רץ ממקום למקום, אין כמוך יצחק"

מאמרים נוספים

ביטול טיסה בעקבות מלחמה

מאת: עו"ד יצחק מימון

פיצוי על ביטול טיסה

פיצוי על ביטול טיסה

מאת: עו"ד יצחק מימון

טיסה אשר לא מתאפשר לעלות עליה ובעקבות כך היא הוחמצה, באה בגדרם של המצבים שאותם ביקש חוק שירותי תעופה לכסות.

חברת התעופה סגרה את שער העלייה למטוס

מאת: עו"ד יצחק מימון

השתלטות על שטחים ברכוש המשותף – סכסוכי שכנים – סילוק יד- הריסת מבנים לא חוקיים שנבנו ברכוש המשותף ועוד.

מאת: עו"ד יצחק מימון

מהן זכויותיו של נוסע שהונפק לו כרטיס ל”טיסה שבוטלה”?

מאת: עו"ד יצחק מימון

ביטול טיסה בשל תקלה טכנית

מאת: עו"ד יצחק מימון

דואר זבל (“ספאם”)

מאת: עו"ד יצחק מימון

פיצוי בגין ביטול או עיכוב טיסה

מאת: עו"ד יצחק מימון

תביעות כנגד רשויות מקומיות ותאגידי המים

מאת: עו"ד יצחק מימון

מהי תביעה קטנה?

מאת: עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון
נעים מאד, עו"ד יצחק מימון 👋
איך אני יכול לעזור לך?
וואטסאפ דברו איתי
דילוג לתוכן