עורך דין פגיעה בפרטיות והטרדה מינית

פגיעה בפרטיות והטרדה מינית

פגעו בפרטיות שלכם? הטרידו אתכם מינית? השפילו אתכם? יש לכם מה לעשות!

בראשית הדברים נציין כבר עתה כי ישנם מקרים קשים בהם הפגיעה או פרסום הדברים נועדו כדי לבזות, להשפיל בעיני הבריות, ואף לפגוע ולגרום לנזקים קשים. לפיכך, במקרים מסוימים פרסום דברים או מעשים מסוימים יכולים לעלות הן כלשון הרע, הן כפגיעה בפרטיות והן כהטרדה מינית, כהגדרתם בחוק והם אינם נהנים מחסינות.

מהו הפיצוי בחוק הגנת הפרטיות? 

סעיף 29א.(ב)(1) לחוק קובע כי “במשפט בשל עוולה אזרחית לפי סעיף 4, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על: 

50,000 שקלים חדשים בלא הוכחת נזק !!

סעיף 29א.(ב)(2) לחוק קובע כי “במשפט כאמור בפסקה (1) שבו הוכח כי הפגיעה בפרטיות נעשתה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור באותה פסקה, בלא הוכחת נזק.”

כלומר, 100,000 ש”ח בלא הוכחת נזק !!

מהו בעצם חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א- 1981?

בסעיף 2 לחוק נקבע כי “פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:

(4) “פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו”

(7) “הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם”

(11) “פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.”

סעיף 5 קובע כי: “הפוגע במזיד בפרטיות זולתו, באחת הדרכים האמורות בסעיף 2(1), (3) עד (7) ו-(9) עד (11),  דינו מאסר 5 שנים.

סעיף 18 קובע כי “בבחינת הפגיעה במשפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות תהא זו הגנה טובה (לאדם שפגע בכם) אם נתקיימה אחת מאלה: (1) הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965. (2) הנתבע או הנאשם עשה את הפגיעה בתום לב באחת הנסיבות האלה: (א) הוא לא ידע ולא היה עליו לדעת על אפשרות הפגיעה בפרטיות.

מהו בעצם החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998?

בסעיף 3.(א) לחוק הטרדה מינית נקבע כי הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות

(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות.

סעיף 6(א) קובע כי הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליהן בכפוף להוראות חוק זה. (ב) בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך  של

120,000 שקלים חדשים ללא הוכחת נזק !!

חשוב לזכור כי במקרים של הטרדה מינית במקום העבודה, על המעסיק חלות פעולות שהוא מחויב לנקוט בהם לצורך מניעת הטרדה מינית במקום העבודה, בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח – 1998,  ובהתאם להתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ”ח – 1998.

בסעיף 4(ג) לתקנות נקבע כי: “ככל שניתן, ימנה מעסיק אישה לאחראית; מינה מעסיק יותר מאחראי אחד, ימנה, ככל שניתן, אישה אחת לפחות מבין כל שני אחראים”. בסעיף 4(ז) לתקנות נקבע כי: “מעסיק יביא לידיעת כל עובד את שם האחראי ואת הפרטים הדרושים לשם פניה אליו; כן יקל המעסיק על הגישה לאחראי וייתן לו את התנאים הדרושים למילוי תפקידו”.

סעיף 5.(א) לחוק למניעת הטרדה מינית קובע כי “המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3), (5) ו-(6), דינו – מאסר שנתיים.

(ב) המתנכל לאדם כאמור בסעיף 3(ב), דינו – מאסר שלוש שנים.

(ג) הטריד אדם מינית אדם אחר כאמור בסעיף קטן (א) ןהתנכל לו כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – מאסר ארבע שנים.

המדריך המלא פגיעה בפרטיות: 

  1. השפילו אתכם? פרסמו עליכם דברי בלע? הטרידו אתכם? פגעו בפרטיות שלכם? פגעו בכם או בשמכם הטוב? חשוב לזכור כי יש לכם מה לעשות.
  2. המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981.
  3. סעיף 29א.(ב)(1) ו – סעיף 29א.(ב)(2) לחוק הגנת הפרטיות קובעים פיצוי של עד 50,000 ש”ח או עד 100,000 ש”ח
  4. סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות קובע: ” הפוגע במזיד בפרטיות זולתו, באחת הדרכים האמורות בסעיף 2(1), (3) עד (7) ו-(9) עד (11), דינו – מאסר 5 שנים.
  5. סעיף 6(ב) לחוק הטרדה מינית קובע  כי בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים ללא הוכחת נזק.
  6. סעיף 5.(א) לחוק למניעת הטרדה מינית קובע כי “המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3), (5) ו-(6), דינו – מאסר שנתיים.
  7. סעיף 5.(ב) המתנכל לאדם כאמור בסעיף 3(ב), דינו – מאסר שלוש שנים.
  8. סעיף 5.(ג) הטריד אדם מינית אדם אחר כאמור בסעיף קטן (א) והתנכל לו כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – מאסר ארבע שנים.
  9. כצעד ראשוני עליכם לשקול הגשת תלונה במשטרה, פנייה אל המעסיק במקרים בהם הפגיעה נעשתה במקום עבודתכם, לפנות לעורך דין מוסמך בתחום על מנת לקבל ייעוץ מקצועי שיעזור לכם למצות את הזכויות שלכם במלואם.
  10. בחלק מן המקרים עליכם לשקול לשלוח מכתב התראה לפני נקיטת הלכים משפטיים. לא  צריך להתפתות ולהגיש תביעה מהר ככל הניתן. חשוב לפעול בשיקול דעת, חשוב לראות את הדברים בעין צופיה קדימה. לא תאמינו כמה פעמים סכסוכים מסוג זה יכולים להיפתר בקלות אם פועלים בצורה שקולה וחכמה. במיוחד בדין האזרחי.

משרדנו יצחק מימון עורך דין עוסק רבות בתחום פגיעה בפרטיות והטרדה מינית , נשמח לעמוד לשירותכם ברגישות ובדיסקרטיות. נהפוך את העולם עד שנשיג עבורכם את מלוא הזכויות והפיצויים המגיעים לכם. 

כל המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או לטיפול משפטי, והוא אינו מוגדר כייעוץ משפטי מכל סוג. המידע המופיע באתר “יצחק מימון משרדי עורכי דין” כפוף לשינויים ולתיקונים אותם יש לבדוק ואין להסתמך עליהם ללא ייעוץ מעורך דין בהתאם למקרה ולגופו של עניין. 

לתיאום פגישה מקצועית

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

קטגוריות משנה

לקוחות ממליצים

עומרי ליטבק
קרא עוד
"עורך דין מקצוען, אמין ומיוחד"
אורטל סרוסי
קרא עוד
"קשוב, בנאדם לפני הכל, נמצא במקצוע למען שליחות"
ולדימיר גרשנזון
קרא עוד
"תותח על חלל, שירות מיוחד, מקצועי ביותר"
מורן קרסקס
קרא עוד
"עורך דין יצירתי, נחוש, הופך עולמות בשביל הלקוחות שלו"
י.ה
קרא עוד
"עו"ד יצחק נתן לי הרגשה שהוא ממש נכנס לנעליים שלי, כאב את כאבי וניצח את מלחמתי, תודה על הכל איש יקר"
בובה לוי
קרא עוד
"לוחם צדק, איש אמת, יישר כוח"
תניר בראון
קרא עוד
"היה שם בשבילי בשעות לא שעות, הגיע, טיפל, רץ ממקום למקום, אין כמוך יצחק"

מאמרים נוספים

ביטול טיסה בעקבות מלחמה

מאת: עו"ד יצחק מימון

פיצוי על ביטול טיסה

פיצוי על ביטול טיסה

מאת: עו"ד יצחק מימון

טיסה אשר לא מתאפשר לעלות עליה ובעקבות כך היא הוחמצה, באה בגדרם של המצבים שאותם ביקש חוק שירותי תעופה לכסות.

חברת התעופה סגרה את שער העלייה למטוס

מאת: עו"ד יצחק מימון

השתלטות על שטחים ברכוש המשותף – סכסוכי שכנים – סילוק יד- הריסת מבנים לא חוקיים שנבנו ברכוש המשותף ועוד.

מאת: עו"ד יצחק מימון

מהן זכויותיו של נוסע שהונפק לו כרטיס ל”טיסה שבוטלה”?

מאת: עו"ד יצחק מימון

ביטול טיסה בשל תקלה טכנית

מאת: עו"ד יצחק מימון

דואר זבל (“ספאם”)

מאת: עו"ד יצחק מימון

פיצוי בגין ביטול או עיכוב טיסה

מאת: עו"ד יצחק מימון

תביעות כנגד רשויות מקומיות ותאגידי המים

מאת: עו"ד יצחק מימון

מהי תביעה קטנה?

מאת: עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון
נעים מאד, עו"ד יצחק מימון 👋
איך אני יכול לעזור לך?
וואטסאפ דברו איתי
דילוג לתוכן