תביעות בגין עיכוב או איחור בטיסה

פיצוי בעקבות ביטול טיסה – מהו “ביטול טיסה” בהתאם לחוק שירותי תעופה?

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע”ב 2012מסדיר את מערכת היחסים בין נוסע לבין מפעיל הטיסה בכל הקשור לטיסות ממדינת ישראל, אליה או בשטחה. טיסה שבוטלה מוגדרת בסעיף 1 לחוק כטיסה שלא התקיימה או כטיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס. 

האם חוק שירותי תעופה חל גם בטיסות לואו קוסט או צ’רטר? 

כן, חוק שירותי תעופה חל גם במקרים של טיסות לואו קוסט או צ’רטר, והוראות חוק התעופה חלים גם במקרה זה. 

האם חוק שירותי תעופה חל גם בטיסת קונקשן?

כן, שורה של פסקי דין הכריעו כי במקרים בהם איחרו הנוסעים לטיסת המשך, וכתוצאה מכך המריאו ליעדם הסופי באיחור של 8 שעות ומעלה, כפופים אף הם לדין החל על “טיסה שבוטלה”. בת”ק 30400-10-14 חרמש נ’ אלאיטליה קבע בית המשפט כי: “טיסת ההמשך המקורית שלא התאפשר לתובע להגיע אליה מחמת עיכוב בטיסה כמוה כטיסה שלא התקיימה”.

בת”ק 57249-02-14 חויבה חברת התעופה בפיצוי נוסעים שאיחרו לטיסת ההמשך כאילו הייתה זו טיסה שבוטלה. כך גם בת”ק 4420-12-14 כהן ואח’ נ’ אייר פראנס. שם פסק בית המשפט הנכבד כי רואים באיחור לטיסת המשך שגרם לאיחור של מעל 8 שעות כאל “טיסה שבוטלה”.  

האם אני זכאי לפיצוי כאשר חברת התעופה ביטלה את הטיסה באופן חד צדדי?

חוק שירותי תעופה מגדיר את זמן הביטול בהתאם לזמן הודעת הביטול מצד חברת התעופה. כלומר, ככל שזמן הודעת הביטול קרוב יותר למועד הטיסה, חלים על חברות התעופה הגבלות מחמירות יותר.

האם אני זכאי לפיצוי כאשר חברת התעופה ביטלה את הטיסה מעל 14 ימים לפני מועד הטיסה? 

במקרה זה, על חברת התעופה להשיב את כספכם בחזרה, אך לא קיימת לכם זכאות לפיצוי.   

האם אני זכאי לפיצוי כאשר חברת התעופה ביטלה את הטיסה 7-14 ימים לפני מועד הטיסה? 

במקרה וחברת התעופה ביטלה את הטיסה בין שבעה ל-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, על חברת התעופה להציע לכם טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יותר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד. במידה וחברת התעופה עמדה בתנאי זה, גם במקרה זה לא תהיו זכאים לפיצוי. 

האם אני זכאי לפיצוי כאשר חברת התעופה ביטלה את הטיסה פחות מ 7 ימים לפני מועד הטיסה? 

במקרה וחברת התעופה ביטלה את הטיסה פחות מ 7 משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, על חברת התעופה להציע לכם טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יותר משעתיים מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד. במידה וחברת התעופה לא עמדה בתנאי זה, אתם זכאים לפיצוי.

מהו גובה הפיצוי? 

במידה ומרחק הטיסה בין נקודת ההמראה לנקודת הנחיתה הוא עד 2,000 ק”מ, גובה הפיצוי יעמוד על 1,390 ש”ח.

במידה ומרחק הטיסה בין נקודת ההמראה לנקודת הנחיתה הוא בין 2,000-4,500 ק”מ, גובה הפיצוי יעמוד על 2,220 ש”ח.

במידה ומרחק הטיסה בין נקודת ההמראה לנקודת הנחיתה הוא מעל 4,500 ק”מ, גובה הפיצוי יעמוד על 3,340 ש”ח.

האם חברת התעופה יכולה להפחית את הפיצוי? 

כן, בהתאם להוראות חוק שירותי תעופה, חברת התעופה רשאית להפחית מחצית מגובה הפיצוי במידה והנוסע בחר לקבל כרטיס טיסה חלופית ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע, לעומת היעד המקורי לנחיתה באותו יעד. כלומר, במידה 

במידה והגעתם ליעד באיחור של עד 4 שעות, כאשר מרחק הטיסה הוא עד 2,000 ק”מ – חברת התעופה רשאית להפחית את הפיצוי ב50%. 

במידה והגעתם ליעד באיחור של עד 4 שעות, כאשר מרחק הטיסה הוא עד 2,000 ק”מ, חברת התעופה רשאית להפחית את הפיצוי ב50%. 

במידה והגעתם ליעד באיחור של עד 5 שעות, כאשר מרחק הטיסה הוא בין 2,000-4,500 ק”מ, חברת התעופה רשאית להפחית את הפיצוי ב50%. 

במידה והגעתם ליעד באיחור של עד 6 שעות, כאשר מרחק הטיסה הוא מעל 4,500 ק”מ, חברת התעופה רשאית להפחית את הפיצוי ב50%. 

 

האם חברת התעופה יכולה שלא לפצות בכלל? 

כבכל מלאכת פרשנות, נפתח בלשון החוק. עיון בנוסח החוק מלמד כי המחוקק פטר את מפעיל הטיסה מחובתו לשלם פיצוי כספי לנוסע שטיסתו בוטלה בהתקיימותם של שלושה תנאים מצטברים: הימצאותן של “נסיבות מיוחדות” שהביאו לביטול הטיסה, שנסיבות אלו “לא היו בשליטתו” של מפעיל הטיסה, ואם בכך לא די, תנאי נוסף הוא ש”גם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות”. כבר מקיומם של שלושת תנאים מצטברים אלו ניתן להיווכח כי מדובר בפטור שעל-פי לשונו הוא מצומצם.

כלומר, על מנת שמפעיל הטיסה יהיה פטור מתשלום הפיצוי לנוסע שטיסתו בוטלה, לא די בכך שיוכח שמפעיל הטיסה לא התרשל. הפטור יינתן במקרה של העדר שליטה, וזהו פתח צר יותר ממתן פטור מאחריות במקרה של העדר התרשלות. לזאת יש להוסיף, כי נטל השכנוע להוכחת תחולת הפטור מהאחריות מוטל על מפעיל הטיסה (לעניין נטל השכנוע בדין שהיה קיים טרם חקיקת חוק שירותי תעופה ראו, ע”א (מחוזי ת”א) 26921-07-10קרבר נ’ נתיבי אוויר אוסטריים ‏Austrian Airlines).

האם נוסע זכאי לפיצוי כאשר הטיסה בוטלה בגלל תקלה טכנית? 

הפסיקה פירשה חריג זה בצמצום והוצב רף גבוה הנדרש ממפעיל הטיסה לצורך התקיימות הסייג לפיצוי. כך, נפסק כי במקרים מסוימים מצבו הרפואי של טייסתקלה טכנית חמורה, ואפילו מכת ברק אינן בגדר אותן נסיבות מיוחדות שלא נמצאות בשליטת מפעיל הטיסה.

על המוביל האווירי לדאוג לכך כי יינתן מענה מידי למצבים מסוג זה שכן, מצבים אלו אינם בגדר נסיבה בלתי צפויה. משכך, על מוביל אווירי להיערך למצב זה מבעוד מועד, אם על ידי הגדלת הצוות האווירי ואם בדרכים אחרות. (וראו: ת”ק 25426-02-13 שור נ’ ארקיע קווי תעופה ישראליים בע”מ, (ת”ק 30834-02-16 הונדרט נ’ טורקיש איירליינס, ת”ק 32765-06-16 ברגר נ’ קרואטיה איירליינס.

הטיסה שלכם התעכבה מעל 8 שעות ? משרדנו עוסק רבות בתחום זה ובעל הצלחות רבות נשמח לעמוד לשירותכם. 

כל המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או לטיפול משפטי, והוא אינו מוגדר כייעוץ משפטי מכל סוג. המידע המופיע באתר “יצחק מימון משרדי עורכי דין” כפוף לשינויים ולתיקונים אותם יש לבדוק ואין להסתמך עליהם ללא ייעוץ מעורך דין בהתאם למקרה ולגופו של עניין. 

לתיאום פגישה מקצועית

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

קטגוריות משנה

לקוחות ממליצים

עומרי ליטבק
קרא עוד
"עורך דין מקצוען, אמין ומיוחד"
אורטל סרוסי
קרא עוד
"קשוב, בנאדם לפני הכל, נמצא במקצוע למען שליחות"
ולדימיר גרשנזון
קרא עוד
"תותח על חלל, שירות מיוחד, מקצועי ביותר"
מורן קרסקס
קרא עוד
"עורך דין יצירתי, נחוש, הופך עולמות בשביל הלקוחות שלו"
י.ה
קרא עוד
"עו"ד יצחק נתן לי הרגשה שהוא ממש נכנס לנעליים שלי, כאב את כאבי וניצח את מלחמתי, תודה על הכל איש יקר"
בובה לוי
קרא עוד
"לוחם צדק, איש אמת, יישר כוח"
תניר בראון
קרא עוד
"היה שם בשבילי בשעות לא שעות, הגיע, טיפל, רץ ממקום למקום, אין כמוך יצחק"

מאמרים נוספים

ביטול טיסה בעקבות מלחמה

מאת: עו"ד יצחק מימון

פיצוי על ביטול טיסה

פיצוי על ביטול טיסה

מאת: עו"ד יצחק מימון

טיסה אשר לא מתאפשר לעלות עליה ובעקבות כך היא הוחמצה, באה בגדרם של המצבים שאותם ביקש חוק שירותי תעופה לכסות.

חברת התעופה סגרה את שער העלייה למטוס

מאת: עו"ד יצחק מימון

השתלטות על שטחים ברכוש המשותף – סכסוכי שכנים – סילוק יד- הריסת מבנים לא חוקיים שנבנו ברכוש המשותף ועוד.

מאת: עו"ד יצחק מימון

מהן זכויותיו של נוסע שהונפק לו כרטיס ל”טיסה שבוטלה”?

מאת: עו"ד יצחק מימון

ביטול טיסה בשל תקלה טכנית

מאת: עו"ד יצחק מימון

דואר זבל (“ספאם”)

מאת: עו"ד יצחק מימון

פיצוי בגין ביטול או עיכוב טיסה

מאת: עו"ד יצחק מימון

תביעות כנגד רשויות מקומיות ותאגידי המים

מאת: עו"ד יצחק מימון

מהי תביעה קטנה?

מאת: עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון

עו"ד יצחק מימון
נעים מאד, עו"ד יצחק מימון 👋
איך אני יכול לעזור לך?
וואטסאפ דברו איתי
דילוג לתוכן